Sluitbegeleiding winkels en tankstations

Sluitbegeleiding winkels en tankstations

Samen afsluiten

Veel bedrijven willen de kans op een overval bij het afsluiten van het bedrijf voorkomen. Soms is dit zelfs, zoals bij benzinepompen in de CAO opgenomen. Ook bij winkels én bedrijven blijft de werkgever verantwoordelijk én aansprakelijk om de veiligheid van zijn medewerkers te waarborgen.

Het moment van afsluiten is de grootste kwetsbaarheid, die de dag met zich mee brengt. Tenslotte worden dan meestal waardevolle spullen meegenomen, ook de sociale controle is klein, doordat degene die afsluit alleen is. Met betrekkelijk weinig risico kan een persoon worden overmeesterd en de weg naar binnen is vrij. 

Onze surveillant is opvallend aanwezig met zijn communicatiemiddelen in de aanslag. Bij onraad zal hij direct alarm slaan en de veiligheid van uw medewerker proberen te waarborgen.

Het preventieve karakter van een surveillance-eenheid goed zichtbaar voor de deur is reeds bewezen. Vooraf wordt middels een duidelijk protocol vastgelegd wat er moet gebeuren en wanneer dit moet gebeuren.

Beheer brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Elk gebouw waar veel mensen komen moet aan bepaalde regels voldoen ten opzichte van brand- en ontruiming. In het bouwbesluit en de diverse hiervoor Europees gestelde normen moet hierin worden voorzien. Al deze detectiesystemen moeten periodiek worden gecheckt door een ‘Beheerder brandmeld installaties’ een speciaal daarvoor opgeleid persoon. LSH Security heeft hiervoor de juiste mensen in dienst met de benodigde certificaten. U kunt het ‘brandbeheer’ dus aan ons uitbesteden, dan dragen wij zorg, dat u aan alle eisen blijft voldoen.

“Door onze aanwezigheid, ten tijde van de afsluiting door uw medewerker is de veiligheid van deze gewaarborgd”.

Alarmopvolging, nachtschadeservice en sleutelbeheer

Bij inbraak draagt LSH Security zorg voor noodzakelijk en definitief herstel van de schade aan uw bedrijfspand of woonhuis. Bovendien wordt de rommel netjes opgeruimd en het pand afgedicht. Nadat dit alles is afgewikkeld wordt er aangifte voor u gedaan bij de regionale Politie.

Deze taak nemen wij u uit handen, zodat u de volgende dag niet naar het politiebureau hoeft te gaan om alsnog aangifte te doen wat u enorm veel tijd en ergernis bespaart. Om alles vergoed te krijgen van uw verzekeringsmaatschappij maken wij een complete digitale fotoreportage van de inbraak. Wij verzamelen alle gegevens die nodig zijn, zodat u of wij alles direct naar de verzekering kunnen sturen.

Sleutelbuizen systeem

Bij een alarmmelding pakken we alle tijdswinst die gewonnen kan worden. Door gebruik te maken van een speciaal sleutelbuizen-systeem ten behoeve van de alarmopvolging zijn wij in staat, om soms binnen enkele minuten op het risicoadres ter plaatse te zijn.

Nog een voordeel

Is dat de sleutel van het pand te allen tijde in de omgeving van uw pand aanwezig is en niet onnodig continue wordt meegevoerd met een surveillancedienst.
We kunnen de sleutelbuis aansluiten op uw alarmsysteem, dus diefstal, vermissing, of oneigenlijk gebruik is uitgesloten. U heeft er zicht op.

Ad-Hoc

Het is ook mogelijk dat er permanente bewaking wordt gerealiseerd als noodzakelijk herstel van de schade niet direct mogelijk is.

Na een afhandeling ontvangt u altijd een bezoekrapport. In dit rapport staat de aard, omvang en het tijdstip van de melding. Tevens worden de getroffen maatregelen gerapporteerd.

Professionele alarmafhandeling door LSH Security levert u de volgende voordelen op:

  • Adequate afhandeling van iedere alarmmelding, 24/7
  • Eigen personeel hoeft niet bij nacht en ontij van huis en loopt geen enkel risico in of rond het pand.
  • Onze mobiele surveillanten staan direct in contact met hulpverlenende instanties zoals Politie, Brandweer of uw bedrijfsfunctionaris.

Overige diensten waarvoor u LSH Security kunt benaderen

  • Beveiliging met honden
  • Winkelsurveillance
  • Ad-Hoc dienstverlening
  • Bedrijfsfeesten, beurzen en evenementen
  • Controle rondes
  • Feesten en partijen

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Go Locked Safe!